rds

Is Royal Dutch Shell schrijfwaardig?

Royal Dutch Shell is de afgelopen maanden flink gecorrigeerd en nadert inmiddels een belangrijk steunniveau.

Het aandeel is sinds midden april 13 procent gedaald van 29,50 euro naar 25,65 euro. Door de koersdaling liep het dividendrendement voor het defensieve aandeel juist sterk op. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het oliebedrijf nog nooit zijn dividenduitkering verlaagd. Shell berekent het dividend in dollars, omdat de omzet ook in dollars wordt gemaakt.

Over 2014 keerde Shell een dividend uit van 1,88 dollar per aandeel, hetgeen uitgaande van een euro/dollar van 1,1370 neerkomt op 1,65 euro, oftewel een dividendrendement op basis van de huidige koers van 6,4 procent.

Door de opgelopen volatiliteit door met name de Griekse schuldenimpasse zijn de optiepremies momenteel relatief hoog. Een put op Royal Dutch Shell december 25 noteert  rond 1,40 euro. Een schrijver van de puts, ongedekt verkopen, strijkt een premie op van 1,40 euro en krijgt de verplichting om de stukken bij expiratie in december voor 25 euro te moeten kopen. De schrijver kan ook zijn opties met verlies terugkopen voor de expiratie.

Wanneer de ontvangen premie wordt verdisconteerd in de aanschafkoers loopt de schrijver het risico de aandelen te ontvangen voor circa 23,60 euro. Op basis van het uitgekeerde dividend in 2014 generen de aandelen op dat aanschafniveau een dividendrendement van 7,0 procent. Historisch hoog, zeker ook in het licht van de huidige zeer lage rente.

Shell kampt met een scherp gedaalde olieprijs en beleggers zetten vraagtekens bij de begin april aangekondigde overname van de British Gas group voor 64 miljard euro, waardoor op termijn het dividendbeleid in het gedrang kan komen. Wel zegde Shell bij de overname toe over 2015 een dividend van 1,88 dollar per aandeel uit te keren en tenminste zoveel in 2016. Om dat te financieren wordt het programma van afstoten van onrendabele onderdelen opgevoerd.

Technisch noteert het aandeel ruim een euro boven een zware steunzone tussen grofweg 24,00 en 24,50 euro, die gevormd is door de bodems van de afgelopen jaren.

 

Beursplein 1

Leave A Comment