shutterstock_105643781

Research: wetenschappelijke uitgever Brill stevig ondergewaardeerd

20 juli 2015
470 Views

Circa 10 euro koerspotentieel.

Koninklijke Brill is stevig ondergewaardeerd. Dit stelden fondsmanagers van het Add Value Fund maandag in een rapport over de wetenschappelijke uitgever. Brill beschikt volgens fondsmanager Willem Burgers over een “stille reserve” van ruim 32 miljoen euro, doordat de zelf ontwikkelde naslagwerken en tijdschriftenportefeuille vanwege boekhoudregels niet op de balans staat.

Inclusief de door Add Value geschatte waarde van de boekenportefeuille komt de waardering van Brill daarmee op 67 miljoen euro, ofwel 35,74 euro per aandeel. Burgers, ook wel bekend als Mister Smallcap, is verder ook positief over de toekomst van Brill. De omzet zal de komende jaren volgens de fondsmanager met circa 20 procent stijgen, en in combinatie met een toenemende EBITDA-marge levert dit bijna een winstverdubbeling op. Add Value Fund hanteert een koersdoel van 43,37 euro voor Brill in 2017.

Brill behoort tot een van de kleine deelnemingen van het Add Value Fund, dat belegt in Nederlandse small- en midcaps.

Add Value Fund:

Brill is de afgelopen jaren op succesvolle wijze getransformeerd van een traditionele uitgever naar een moderne aanbieder van digitale wetenschappelijke content met een sterke technologische basis. Daarbij is de product portfolio verder gestroomlijnd.

Het verdienmodel van Brill is gestoeld op een sterke balans (met een solvabiliteit van bijna 60%). Naast vooruit ontvangen abonnementsinkomsten uit de tijdschriftenportefeuille zijn er ook abonnementsinkomsten op onderwerpcollecties en databanken waardoor circa 40% van de omzet een wederkerend karakter heeft. Bijna 77% daarvan wordt vooruitbetaald.

Stille reserve en onderwaardering

De waarde van de zelf ontwikkelde naslagwerken en tijdschriftenportefeuille staat vanwege accountantsregels niet op de balans. Op basis van overnames in de sector schatten Burgers en Wiersma deze ‘stille reserve’ op een verborgen waarde van ruim 32 miljoen euro, ofwel ruim 60% van de huidige beurswaarde. Inclusief de geschatte waarde van de boekenportefeuille komt de waardering van Brill daarmee op 67 miljoen euro, ofwel EUR 35,74 per aandeel. De huidige beurskoers van EUR 25,10 impliceert derhalve een discount van 30%, ofwel ruim 42% koerspotentieel. Ook op basis van andere waarderingsmethodieken noteren de aandelen Brill met een forse discount van 24 tot 77% ten opzichte van beursgenoteerde sectorgenoten.

Outlook voor Koninklijke Brill

  • Op termijn zal de tijdschriftenportefeuille circa 50% van de omzet uitmaken (2014: 30%). De digitale omzet zal mede hierdoor kunnen groeien van 50% naar 55 tot 65% van de omzet.
  • De omzet zal in de periode van 2015 tot en met 2017 met circa 20% stijgen van EUR 29,7 miljoen in 2014 naar ongeveer EUR 36 miljoen in 2017.
  • Door een stijgende tijdschriftenomzet met bovengemiddelde marges zal de marge toenemen naar de geformuleerde doelstelling – een EBITDA-marge van 20% van de omzet.
  • In dit scenario zal de nettowinst in 2017 uitkomen op EUR 4,6 miljoen. Bijna een verdubbeling van de nettowinst ten opzichte van 2014.
  • Bij een gelijkblijvend aantal uitstaande aandelen zal de winst per aandeel in 2017 alsdan uitkomen op EUR 2,45 per aandeel, een stijging van 87% ten opzichte van 2014. Ofwel een samengestelde groei van de winst per aandeel van 23% op jaarbasis.

Met behoud van de huidige beurswaardering van 17,7x de verwachte winst van 2015, formuleren Burgers en Wiersma een koersdoel van EUR 43,37 per aandeel in 2017. Inclusief het verwachte toekomstige dividendrendement kan het totaalrendement – koerswinst plus dividenden – uitkomen op bijna 90%.

 

Leave A Comment