Disclaimer & Voorwaarden & Privacy policy

Deze website is een initiatief van en wordt beheerd door Beursplein 1 BV. De website en auteursrechten behoren toe aan Beursplein 1 BV. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

1. Gebruik van website
1.1. Het is u (de “Gebruiker”) door Beursplein 1 BV (de “Service Provider”‘) te allen tijde toegestaan om onze websites of onderdelen daarvan te bezoeken en/of te gebruiken, onder de volgende Algemene Voorwaarden. De Service Provider behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te brengen.

1.2. Om te reageren op artikelen ben u verplicht om u als gebruiker te registreren op de Website. U dient ons van correcte, complete en aan u persoon gebonden registratiegegevens te voorzien.

1.2.1 De Website is alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Gebruiker en de Gebruiker gaat ermee akkoord de Website te gebruiken op een wettelijk toegestane manier.

1.2.2 Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van financieel gerelateerde diensten, marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

1.2.3 U heeft het recht per mail te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beƫindigen.

1.2.4 De Gebruiker mag de Dienst en informatie op de Website niet aanpassen, kopiƫren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen.

2. Gebruik van de dienst
2.1 Onze website bevat de mogelijkheid om te reageren. De Gebruiker gaat ermee akkoord deze alleen te gebruiken voor het versturen of publiceren van berichten die correct, niet in strijd met goede zeden en in overeenstemming met de eisen van het Burgerlijk Wetboek zijn.

3. Beperkte garantie en aansprakelijkheid
3.1. De Website kan artikelen bevatten die wij van door ons betrouwbaar bevonden bronnen hebben verkregen. Echter, de Service Provider accepteert niet de verantwoordelijkheid voor, en garandeert niet, de echtheid van dergelijk materiaal.

3.2. De Service Provider geeft geen garantie dat de content van de Website en de Software en andere op de Website beschikbare diensten foutloos zijn, dat de Service niet onderbroken zal worden, dat er geen virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden kunnen worden uitgewisseld. De Service Provider accepteert geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

3.3. Binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat de Service Provider niet aansprakelijk is voor enigerlei schade welke kunnen ontstaan door het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Website, of de content op de Website, of in een andere relatie tot de Dienst.

4. Derde partijen
4.1. De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat sommige links op de Website naar bronnen leiden die op servers worden gehost van onafhankelijke derde partijen waarover de Service Provider geen gezag of controle heeft. Hierdoor accepteert Beursplein 1 BV geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op die servers.

5. Toepasbaar recht
Deze Algemene Voorwaarden zijn in overeenstemming met de Nederlandse Wetgeving en de partijen verklaren hierbij dat het de Nederlandse Rechtbank het exclusieve recht heeft op uitspraken met betrekking tot zaken en onenigheden voortkomend uit, of gerelateerd aan, de Website en deze Algemene Voorwaarden. Het is niet toegestaan uw rechten over te dragen, in licentie te geven onder de Algemene Voorwaarden.